คลิบวีดีโอ

Glue Color Cement Flex Shield Cement Glue
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

ผลิตภัณฑ์ของคนไทย คิดค้นโดย คนไทย ผลิตและจำหน่ายโดย คนไทย


แแแ
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

แิิอิิ


309
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

309


วิธีใช้ซีเมนต์สีพื้นผิวใหม่(โรยผงสีพร้อมเทรองพื้น)
หมวดหมู่ 1.2 วิธีใช้ "ซีเมนต์สี"

วิธีใช้ซีเมนต์สีพื้นผิวใหม่(โรยผงสีพร้อมเทรองพื้น)


ฉาบทับพื้นกระเบื้องโดยไม่ต้องแซะออก
หมวดหมู่ 1.3 เทคนิก/นำ"ซีเมนต์สี"ไปใช้ ในที่ต่างๆ

พื้นเก่าผนังเก่า ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะหลุดร่อย เปื่อยยุ่ย หรือ พื้น ผนัง ที่ขัดมันไว้ พื้น ผนังที่ ปูกระเบื้องไว้ พื้น ผนังที่ ที่ทาสี ไว้ ต้องการจะปรับเปลื่ยนใหม่ แบบไม่ยุ่งยาก


5.คุณสมบัติที่ดีของซีเมนต์สี
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

เมื่อกันซึมดี น้ำและความชื้น จึงซึมเข้าไปไม่ได้ ผนังจึงไม่เก่า ไม่เป็นเชื้อรา จึงเป็นจุดเด่น และข้อดี ในการเลือก ฉาบด้วยซีเมนต์สี กลู


วิธีการสร้างลวดลายบนผิว 2
หมวดหมู่ 1.2 วิธีใช้ "ซีเมนต์สี"

อธิบายถึง วิธีการนำเอา ปูนฉาบ สี สำเร็จรูปของกลู ไปใช้ในงานฉาบขัดมันผิว


4.ผลงานการใช้ฉาบตกแต่งผนัง สปา
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

ผลงานการใช้ซีเมนต์สีสำเร็จรูป กลูในการตกแต่งสปา


3.ผลงานการใช้ อาคาร ชุดที่ 2
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

ซีเมนต์สีสำเร็จรูป GLUE COLOR CEMENT กับผลงานการใช้ ชุดที่ 2


2.ฉาบผิวอาคารทั้งภายนอกและภายใน 1
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

บ้านคุญ เล็ก ภูเก็ต กับการเลือกใช้ Glue color cement


วิธีการสร้างลวดลายบนผิว
หมวดหมู่ 1.2 วิธีใช้ "ซีเมนต์สี"

วิธีฉาบซีเมนต์สีให้เกิดลวดลายหลากหลาย ด้วยซีเมนต์สีสำเร็จรูป กลู


วิธีผสม กาวซีเมนต์กลู
หมวดหมู่ 2.2 วิธีใช้/หลักการใช้ กาวซีเมนต์

อธิบายถึงวิธีผสม กาวซีเมนต์ กลู


ซีเมนต์กันซึม
หมวดหมู่ คลิบแนะนำ"เคมีซีเมนต์"

ซีเมนต์กันซึม กลู..(GLUE WATER PROOF CEMENT) เต็มประสิทธิภาพ ยาวนาน แก้ปัญหา น้ำรั่ว น้ำซึม สระน้ำรั่ว ห้องน้ำซึม อย่างถาวร ด้วย วัสดุกันซึมที่ไม่สลายตัว ปิดกั้นความชื้นผ่านสำหรับโกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร


วิธีทำ ปัญหาบ่อน้ำรั่วซึม แตกร้าว(วิธีทำที่ทำได้ด้วนตนเอง)
หมวดหมู่ 2.2 วิธีใช้/หลักการใช้ กาวซีเมนต์

"กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู(Flex Shield Cement Glue) แก้ไขปัญหาน้ำ รั่วซึมของที่เก็บน้ำ อ่างน้ำ บ่อน้ำ ทุกชนิดได้ดี และยาวนาน ด้วยความเข้มข้นสูงของคุณสมบัติในการยึดเกาะ ยืดหยุ่น และกันซึม


วิธี ยาแนว ด้วยกาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู แทนยาแนวทั่วไป
หมวดหมู่ 2.2 วิธีใช้/หลักการใช้ กาวซีเมนต์

กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู ใช้ทำเป็ฯ ยาแนว กับงานชนิดต่างๆ แทนการใช้ ยาแนวเดิมๆ กาวฯจะยึดตินขอบกระเบี้องหรือวัสดุทั้ง 2 ฝั่งอย่างเหนียวแน่น พร้อมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้อย่างดี จึงทำให้ ตัดปัญหาเรื่อง น้ำรั่วซึม เรื่อง ยาแนวสกปรก เรื่องเป็นที่เพาะเชื้อโรคของยาแนวแบบเดิมๆ


วิธี สร้างบ่อเก็บน้ำ ด้วยวงบ่อโดยไม่ต้องฉาบ ทาด้วย กลู เท่านั้น
หมวดหมู่ 2.2 วิธีใช้/หลักการใช้ กาวซีเมนต์

การสร้างบ่อเก็บน้ำสร้างด้วย วงบ่อ และทาด้วย กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู โดยไม่ต้องฉาบ ทำให้ได้ปริมาณน้ำมาก ทำง่ายและประหยัด เก็บน้ำได้ระยะยาวไม่รั่วซึมเร็วเหมือนกับการทำแบบวิธีเดิมๆ


วิธีแก้ไขปัญหาน้ำรั่วที่หลังคาต่อเติม
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

แก้ไขหลังคารั่วซึมเพราะงานต่อเติมเพิ่มใหม่ ด้วย กาวซีเมนต์กลู


กาวซีเมนต์ กลูใช้ทำอะไรได้บ้าง
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

ด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างและเข้มข้น ทำให้กาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู มีประสิทธิภาพสูงในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำรั่วซึมในสถานที่ต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นวัสดุสร้างภาชนะต่างๆในการเก็บกักน้ำได้อย่างหลากหลาย


วิธีแก้ไขปัญหา ดาดฟ้ารั่วซึม ด้วยกาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

วิธีแก้ไขปัญหา ดาดฟ้ารั่วซึม ด้วยกาวซีเมนต์ยืดหยุ่น กลู


วิธีแก้ไขปัญหา รั่วซึม หลังคา ดาดฟ้า บ่อน้ำ ถังน้ำ
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

ปัญหาหลังคารั่ว ดาดฟ้ารั่ว ถังเก็บน้ำอ่างบัว อ่างเลื้ยงปลารั่วซึม แตกร้าว กาวซีเมนต์ตัวนี้ แก้ไขให้ได้ แบบเกินที่ท่านคากคิด มันคือ กาวซีเมนต์ที่ยืดหยุ่นได้ กันซึมได้ยาวนานมาก


แนะนำผลิตภัณฑ์แก้ไขน้ำรั่ว ชุดที่ 1(ฝนมาน้ำรั่ว)
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

กาวซีเมนต์ กลู แก้ไขปัญหา รั่วซึมให้ท่านได้แบบไม่เหมือนใคร เราแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา เราจึงสื่อสารถึงลูกค้าทุกท่านโดยตรง...ด้วยประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหารั่วซึมมานาน.... เราจึงขายพร้อมกับข้อแนะนำ ในการนำไปแก้ไขปัญหา หรือนำไปป้องกัน ให้กับท่าน


วิธีการแก้ไขปัญหา"ห้องน้ำรั่วซึม"
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

ห้องน้ำรั่วซึม..แก้ไขได้ง่ายๆด้วย ยาแนวกาวซีเมนต์ ที่กันน้ำ ยึดเกาะ ยืดหยุ่น ของ กลู


แนะนำและ ผลงาน ซีเมนต์สีกลู ชุด 1
หมวดหมู่ 1.1 ผลงาน"ซีเมนต์สี

นวัฒกรรมใหม่สำหรับการป้องกันการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา


ปัญหาน้ำซึมเข้าผนังอาคาร แก้ไขได้
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

ปัญหาน้ำซึมเข้าผนังอาคาร แก้ไขได้


วิธีแก้ไขบ่อน้ำ อ่างน้ำ ถังน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ(ซีเมนต์)แตกร้าวรั่วซึม
หมวดหมู่ 2.1 แนะนำการเลือกใช้"กาวซีเมนต์ กลู"

วิธีแก้ไขบ่อน้ำ อ่างน้ำ ถังน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ(ซีเมนต์)แตกร้าวรั่วซึม